Toate drepturile rezervate firmei Topo Ekart - Cadastru - Topografie      2014
Topo Ekart  servicii profesionale de topografie si cadastru
Ape - Mediu
●   Documentaţii tehnice pentru solicitarea:
           -    Avizului de amplasament (pentru obiectivele de investiţii care vor fi amplasate
                 în zone cu risc de inundabilitate);
-    Avizului de gospodărire a apelor;
-    Autorizaţiei de gospodărire a apelor;
-    Notificării începerii execuţiei (unui obiectiv de investiţii);
              -    Notificării punerii în funcţiune (a unui obiectiv economic).

  
●   Studii:
-    Studii hidrogeologice preliminare, pentru stabilirea posibilităţilor de alimentare
     cu apă din sursă subterană proprie (foraj sau foraje pentru apă) şi obţinerea 
     referatului hidrogeologic de expertiză (de la Institutul Naţional de Hidrologie şi 
     Gospodărire a Apelor Bucureşti);

- Studii hidrogeologice pentru dimensionarea zonelor de protecţie sanitară (cu
     regim sever şi de restricţie) la forajele de apă (fronturile de captare) şi 
     obţinerea referatului hidrogeologic de expertiză (de la Institutul Naţional de
      Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Bucureşti);

- Studii tehnice zonale pe râuri, pentru perimetrele de exploatare (balastiere), în
      vederea exploatării de nisipuri şi pietrişuri din albiile râurilor;
Telefon: 0765.379.953
Fax: 0238.722.336